Vyhlášky obce

Vyhláška o poplatků ze psů -20184. 1. 2018
Vyhláška o poplatku za pitnou vodu-20184. 1. 2018
Vyhláška komunální odpad -20184. 1. 2018
Rozpočet 2018- výdaje4. 1. 2018
Rozpočet 2018- příjmy4. 1. 2018

Rozpočet 2018- příjmy